Samomluvy

Samomluva první. Úvod a o tom, jak jsem se dostala ke koním.