Roztoči v rousech, co jsou zač a jak se s nimi vypořádat.

Hannah Johnsen; Kaat Deleux

Originál článku naleznete na: https://chronicprogressivelymphoedema.com/tackling-feather-mites/

Vždy když se chystám pečovat o rousy svých čtyř koní a o místo, kde žijí, často si říkám sama pro sebe, že léčba rousů napadených roztoči je zkrátka každodenní rutina. Je to velice pracné a zvláště v zimě s poklesem teplot a blátem to může být náročné. Dovolte mi shrnout některá fakta, která obvykle lidé o Chorioptes spp. nevědí. Než se totiž začneme zbavovat parazitů, měli bychom vědět něco o jejich životním cyklu. 

 • Roztoči chorioptes jsou paraziti žijící na povrchu těla. Pronikají epidermis (vrchní vrstvou kůže) pouze v případě, že se onemocnění stane chronickým. V některých případech se mohou hromadit pod krustami (strupy) na končetinách, což je může činit odolnými vůči lokálně aplikovaným antiparazitikům.
 • Životní cyklus roztočů trvá asi tři týdny a je dokončen na hostiteli. Dospělec může v závislosti na přítomnosti zbytků kůže, jakožto zdroje potravy, a místních podmínkách přežít mimo hostitele téměř 70 dní.
 • Roztoči se živí zbytky kůže (krustami, lupy), což jde ruku v ruce s jejich výskytem u rousnatých plemen koní často postižených hyperkeratózou (nadměrné rohovatění kůže). 
 • Chorioptový svrab není zoonózním onemocněním, což znamená, že roztoč nemůže svůj životní cyklus dokončit na lidském hostiteli. 
 • Populace roztočů je obvykle vyšší v chladném počasí. Teplé a suché prostředí snižuje míru jejich přežití. Příznaky přítomnosti roztočů bývají v létě obvykle mírnější a většinou bývají přítomni v oblasti korunky. 
 • Roztoči se zdají být aktivnější v noci, což může způsobovat u koní neklid a podrážděnost.
 • Někteří koně mohou být asymptomatickými přenašeči.
 • Roztoči se pohybují neuvěřitelně rychle a jsou velmi aktivní, tudíž veterináři musí obvykle použít antiparazitikum, aby je mohli pod mikroskopem vůbec prohlédnout. 

Existují tu nějaké záchytné body? Co z výše zmíněného lze použít v boji proti roztočům?

 • Napadení cizopasnými roztoči je nejčastější u rousnatých koní, protože rousy pokrývají povrch kůže a udržují jej vlhký, a chrání tak roztoče před extrémními teplotami, čímž jim vytváření ideální prostředí. Toto je důkazem toho, že je důležité udržovat nohy suché a rousy krátké.
 • Důležité je odstraňovat krusty, lupy a zbytky kůže, protože se jedná o výživu, díky níž roztoči prosperují.
 • Všichni koně, kteří přijdou do kontaktu s postiženým zvířetem musí být léčeni! Asymptomatičtí přenašeči mohou zaléčené koně znovu infikovat a veškerá léčba se stává zbytečnou. 
 • Vzhledem k tomu, že jsou roztoči schopni se rychle pohybovat, je důležité léčit lokální aplikací antiparazitického přípravku celé tělo, neboť roztoči mohou rychle migrovat do neošetřených částí.
 • Roztoči žijí na povrchu těla, tudíž systémová antiparazitika proti nim příliš dobře nefungují. Studie prokázaly, že roztoči nejsou při subkutánním podání Doramectinu (Dectomax) či perorální aplikaci Ivermectinu nikdy zcela vymýceni. Ve skutečnosti si vědci nejsou jisti, do jaké míry systémové endektocidy zasahují svým působením do srsti, rousů a krust na nohách, kde roztoči žijí.
 • Užití lokálních antiparazitik je sice náročné na práci, ale jejich účinek je prokázán. Oholení rousů zajistí lepší zasažení roztočů antiparazitikem. Dokonce i samotné oholení může stav zlepšit, neboť jeho pomocí dojde k odstranění některých roztočů z rousů, ale také k eliminaci odloučených částeček kůže a krust.
 • Chorioptes spp. mohou ve vnějším prostředí na odloučené srsti a lupech přežít téměř 70 dní. Proto je nutné ošetřit také stáje, kartáče a další kontaminovaný materiál. Je možné jednoduše zasažený materiál minimálně čtyři týdny nepoužívat.
 • Lokální ošetření antiparazitikem nezničí vajíčka roztočů, ti se líhnou po pěti až šesti dnech, proto je nutné po sedmi dnech ošetření opakovat.

Jak zjistím, že můj kůň má v rousech roztoče?

 • Příznaky jsou obvykle nezaměnitelné, kůň dupe, kouše si nohy a drbe si je o nejrůznější předměty. Avšak i přesto je ideální provést kožní seškrab, případně vyčesat jemným hřebínkem částečky kůže a zachytit je do Petriho misky nebo na lepící pásku, aby se zjistilo, zda problémy způsobují opravdu roztoči a nejedná se o CPL (chronický progresivní lymfedém). Provedeno by mělo být více testu, aby se vyloučila falešná negativita, včetně kontrolního vyšetření po ukončení léčby.
 • Skutečná diagnóza založená na opravdových důkazech je důležitá, neboť spektrum registrovaných antiparazitik cílících na chorioptes spp. je omezené, což by se mohlo jevit jako problém v případě, že by se roztoči stali vůči antiparazitikům rezistentními, čímž by se možnosti léčby ještě více omezily. To je také důvod, proč by se antiparazitika neměla užívat příliš často nebo dokonce preventivně. Dalším argumentem hovořícím proti nadužívání antiparazitik je lymfatický systém a cirkulace mízy u koní s CPL, která je u nich i tak velmi špatná. Vystavovat je vyššímu stresu agresivní léčbou, tudíž není ideální. 

Děkujeme za přečtení! Je důležité začít naše koně léčit správně i po této stránce, podobně, jako tomu je v případě užívání antibiotik či přípravků na odčervení, je zde obezřetnost na místě. Je šokující, kolik lidí zachází se svými koňmi nesprávně – i já bývala takovým člověkem, protože jsem neměla správné informace. Na základě mého průzkumu na populaci 45 lidí, musím konstatovat, že pouhých 20 procent respondentů zacházelo v případě napadení koně roztoči se svými koňmi správně… “Ve vědění je síla”.

Možnosti léčby:

Níže je uvedena tabulka Kattina výzkumu. Léčbu vždy konzultujte se svým veterinářem. Nejedná se o doporučení, ale pouze o informace o jednotlivých produktech. (Některé produkty nemusejí být v České republice dostupné, schválené – pozn. překladatele.)

ProduktÚčinná látkaDávkováníPodáníZpůsob užitíVýsledky Poznámka
SarnacuranPhoxim10-20 ml rozmíchat v 10 litrech vodyLokálněOmýt  dvakrát v sedmidenním intervaluNepodloženo
studií
Užíváno v
Beneluxu
Dectomax
injekční roztok
Doramectin1%0,3 mg/kg tělesné
hmotnosti
S.c. injekčníOpakovat po 14 dnechRedukce symptomů
bez eliminace roztočů
Pour-on by mohl 
být efektivnější
Dectomax
Pour-on
Doramectin 0,5%Dávka pro skot:
1 ml/10 kg tělesné hmotnosti = 5 mg Doramectinu
LokálněOjedinělé použití; hlášeno jako efektivní
FrontlineFipronil 0,25%125 ml na nohu (500ml láhev na koně=1250 mikrogra-mů Fipro-niluLokálně, sprejOpakovat aplikaci po
3-4 týdnech
Hlášeno jako efektivní již po jednom použití
Fiprotec
pipeta pro velké psy
Fibronil 402 µg/4,02 ml1 pipeta na nohu je postačující pro 600-800kg vážícího koněLokálně1 pipeta na každou nohu; opakovat aplikaci po 3-4 týdnechhlášeno jako efektivníNezaměňovat s Frontline; pipety jsou mnohem koncentrovanější
Eqvalan Ivermectin200-300 µg na kg tělesné hmotnostiOrálně;
pasta
Po 4-7 dnech poskytne úlevu; opakovat po 14 dnechRedukce roztočů o 95 %
SeleenSelenium sulfid 1%Ředěno vodou v poměru1:2Lokálně;
šampon
Omýt celétělo 3x
v pětidenním
intervalu; před opláchnutím 10 minut nechat působit
Hlášeno jako efektivní
BayticolFlumethrin 6%Zředit 1:900;
66 µg/ml až 2mg/kg tělesné hmotnosti (30 ml/kg)
LokálněOpakovat po14 dnechHlášeno jako efektivní
Lime Plus DipPolysulfid
vápenatý 5%
Dle návoduLokálněOmýt dvakrát ve14 denním intervaluHlášeno jako efektivní
PriodermMalathion 0,5%Dostupné pouze dávkování pro lidiLokálněHumánní léčivý
přípravek
Cydectin
Pour-on
pro ovce
Moxidectin
5 mg
Dostupné pouze dávkování pro hospodářská zvířataLokálněBez studiePo aplikaci chránit koně před sluncem
Dectospot
pro ovce a dobytek
DeltamethrinDostupné pouze dávkování pro hospodářská zvířataLokálněHlášeno jako efektivní
Tabulka možností léčby založena na výzkumu Kaat Deleux

„Obecně platí, že každý akaricid, bezpečný pro užití na zvířatech, splní svou funkci. Před podáním jakéhokoli z těchto přípravků se prosím obraťte na svého veterináře. Požádejte o udělání kožního seškrabu před léčbou a po ní. Nezapomeňte ošetřit všechny koně, kteří s infikovaným přišli do kontaktu, a zároveň dezinfikovat předměty denní péče a prostředí. Nikdy nepoužívejte Amitraz.“ (Kaatte Deleux, absolventka Hogent Belgium 2020, bakalářský stupeň v bio- a agro- technologiích, specializace CPL a roztoči v rousech)

Moxidectin:

Studie z roku 2011 dokázala, že moxidektin v kombinaci s ošetřením prostředí není efektivní.

“Vyšetření následující po 180 dnech léčby odhalila výraznější krusty na kůži ve skupině léčené placebem než ve skupině léčené moxidektinem. Mezi oběma skupinami však nebyly zjištěny žádné další klinické rozdíly co se týče počtu detekovaných roztočů. Výsledky této studie naznačují, že moxidektin v kombinaci s insekticidem použitým k ošetření prostředí není při léčbě Chorioptis spp. u rousnatých koní účinný.“

(Rüfenacht S., Roosje P. J., Sager H., Doherr M. G., Straub R., Goldinger-Müller P., Gerber V.: Combined moxidectin and environmental therapy do not eliminate Chorioptes bovis infestation in heavily feathered horses. In: Vet Dermatology 2011 Feb;22(1), s. 17-23.)

Více informací naleznete na: https://chronicprogressivelymphoedema.com/

případně na:

https://www.facebook.com/groups/467914510001535

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *